Eglwys Crist ~ Christ Church

Eglwys Crist, Y Bala. Christ Church, Bala.

Cysylltwch a ni!
Dyma'r rhan o'r wefan lle y gallwch gysylltu a ni os oes gennych unhryw gwestiwn am unrhyw agwedd or wêfan, neu o'r Eglwys.
 
Rydym wastad yn awyddus i dderbyn adborth am ein Heglwys. Os ydych wedi bod yn ymweld a'n Heglwys, gadewch i ni wybod sut oedd eich ymweliad.
 
Rydym hefyd yn awyddus i dderbyn unrhyw adborth am unrhuw wellianau y gellir ei wneud i'n gwêfan, yn ogystal ac unrhyw ddiddordeb mewn cyfraniadau sydd gennych.
 
Gadewch eich sylw neu cwestiwn yn y blwch isod a cofiwch gynnwys eich cyfeiriad e-bost os ydych am gael ateb!
 
Contact us!
This is the part of the website where you can contact us about any queries or questions you may have about any aspect of our Church or our website.
 
We are always keen to receive feedback about our Church. If you have been visiting us recently, please feel free to comment about your time with us.
 
We are also keen to receive any feedback about our website, and any improvements that could be made, as well as as any interest in contributing.
 
Just post your question or comment in the box below, and click submit. Remember to include your e-mail address in the relevant box if you expect a reply!

Thank you for contacting us. We will get back to you as soon as possible
Oops. An error occurred.
Click here to try again.