Eglwys Crist ~ Christ Church

Eglwys Crist, Y Bala. Christ Church, Bala.

    Cyhoeddiadau Wythnosol / Weekly Announcements

Y SUL HWN / THIS SUNDAY MAI 19eg/ MAY 19th 
                        DYDD Y PENTECOST / THE DAY OF PENTECOST
Y SUL HWN / THIS SUNDAY
IONAWR 12fed/ JANUARY 1

Y SUL HWN / THIS SUNDAY
IONAWR 12fed/ JANUARY 12th
BEDYDD CRIST / THE BAPTISM OF CHRIST

Y SUL HWN / THIS SUNDAY
IONAWR 12fed/ JANUARY 12th