Eglwys Crist ~ Christ Church

Eglwys Crist, Y Bala. Christ Church, Bala.

Eglwys Crist, Y Bala - Christ Church, Bala

Mae yr Eglwys wedi ei lleoli ar gyrion tref hanesyddol Y Bala, ar lan Llyn Tegid, llyn mwyaf naturiol Cymru. Mae'r Eglwys i'r dde dros y bont wrth ddod ar yr A494 o gyfeiriad Wrecsam, Caer, Lerpwl, ar thrwy yr arwydd 30 milltir atrh yr afon Tryweryn trowch i'r dde tu chyfeiriad  Trawsfynydd fe welwch yr Eglwys o'ch blaen ar y chwith. Wrth ddod o gyfeiriad Dolgellau, Aberystwyth, a'r ar yr A494 teithiwch ar hyd y stryd fawr hyd at y groesffordd gyfa yr A494 a bydd yr Eglwys ar y chwith. Os ydych yn teithio o gyfeiriad Y Dre Newydd, a dros fynyddoedd Y Berwyn ar y B4391 mae'r groesffordd gyda"r A494 yn gofyn i fynd i"r dde a wedyn chwith sydyn a c fe welwch yr  Eglwys yn syth o'ch blaenau wrth ddod dros y bont. Gwelir yr Eglwys ar y dde wrth ddod dros y rhiw, wrth basio'r coleg ar y chwith, ac Ysgol Uwchradd Y Berwyn ar y ddê, o gyfeiriad Blaenau Ffestiniog, Porthmadog, a'r Gogledd ar yr A4212 ac fe welwch ysgol y Berwyn ar y dde a bydd yr Eglwys yn syth tu ol.

Gellir parcio am ddim ar y Sul yn yr ysgol ac yn ystod yr wthnos a phenwythnos mae lle parcio talu yn y Grin wrth y B4391, tu ol i'r Co-op neu ar y Stryd Fawr. Mae toiled ar gael yn yr Egwlys yn ystod Gwasanaethau.

Cysylltwch a ni, trwy ein tudalen cysylltu am fwy o wybodaeth am sut i gyraedd ein Heglwys.

The Church is located in the historic market town of Bala on the shore of Llyn Tegid (Bala Lake), the largest natural lake in Wales. Approaching Bala on the A494 from the north-east (from the Wrexham, Chester and Liverpool direction) - after entering the 30mph zone at the Tryweryn river bridge, turn right in the direction of Trawsfynydd and the Church will be seen ahead on the left of the road. Approaching Bala on the A494 from the south-west (from the direction of Dolgellau and Aberystwyth) - drive the length of the high street until the end of the buildings is reached and turn immediately left on the A4212 in the direction of Trawsfynydd and the Church will be seen ahead on the left of the road. Approaching from the south-east over the Berwyn Mountains on the B4391 (from the NewtownShrewsbury or Oswestry direction) - the junction with the A494 is a dog-leg right and immediately left and the Church will be seen ahead on the left of the road. Approaching from the north-west on the A4212 (from the direction of Blaenau Ffestiniog, Trawsfynydd and Porthmadog) - enter the 30mph zone and as you descend the hill the Church can be clearly seen on the right of the road immediately after the Secondary School.

On Sundays free parking is available in the Secondary School grounds and on weekdays pay-and-display parking can be found on the Green (beside the B4391) or behind the Co-op on the High Street (there are free public toilets in both pay-and-display parking places). Toilet facilities are available in the church when services are scheduled.

Please do not hesitate to contact via our contact page if more details on travelling and directions are needed.


Address:
Eglwys Crist - Christ Church
Heol Ffrydan - Ffrydan Road
Y Bala Gwynedd LL23 7RU

Email address:
Map and Directions